Půjčovna

HondaNC700X

Tento projekt je vytvořen pro Vás, kteří motocykl z nějakých důvodů

(parkovacích, finančních, časových atd) 

nemáte, nebo si zatím nejste jistí jestli ho mít chcete.

 

U nás si můžete vyzkoušet motocykl Honda NC700X, 2012 (řidičák do 35kW).

 

Proč si půjčit motocykl:

  1. Platíte pouze když jezdíte.
  2. Nepřicházíte o peníze poklesem ceny motocyklu.
  3. Nemáte náklady na provoz a údržbu.
  4. Odpadají starosti s parkováním.
  5. Netradiční dárek. Možnost zakoupení poukazu.

 

 

 

Dále nabízíme k zapůjčení přívěsný vozík Agados Kangaro 15 za automobil pro převoz až tří motocyklů (3x motocrossový motocykl, 2x velké enduro, například BMW R1200GS).

Vozík je plně vybaven, například: dojezdovým kolem, boxem na nářadí, kurtny na připevnění motocyklů, držáky pro zajištění předních kol motocyklů, nájezdovou rampou, ...

Celková hmotnost vozíku: 750 kg

Provozní hmotnost: 270 kg

Rozměry ložné plochy: 2500x1500 mm

     
     

 


Ceník půjčovného:

Honda NC 700 X 

1 den

990 Kč

Víkend

1980 Kč

Týden

5990 Kč

Kufr top case

zdarma

Přilba

100 Kč /den

 

Při vrácení vozidla pronajímateli je účtováno 300 Kč na očištění vozidla.

V případě vrácení velmi znečištěného vozidla bude účtována individuální částka nepřevyšující 600 Kč.

Vratná kauce 5.000 Kč.

Denní limit nájezdu kilometrů u motocyklu je 200km za den. Při překročení tohoto limitu bude účtována sazba 3Kč za každý další najetý km nad tento limit.

*víkend = rozumí se od pátku od 15:00 hodin do pondělí 9:00 hodin a je účtován jako 2 dny

Přívěsný vozík za automobil

1 den

 400 Kč

Víkend

 800 Kč

Týden

 2400 Kč

Vratná kauce 2.000 Kč.

*víkend = rozumí se od pátku od 15:00 hodin do pondělí 9:00 hodin a je účtován jako 2 dny


 

 

 

Provozní řád půjčovny

I.

Provozovatelem a odpovědnou osobou je Petr Trávníček, bytem Horní Valy 584, Uherský Brod,

IČ: 67591558, DIČ: CZ7603064601

II.

Půjčovnu lze kontaktovat na telefonním čísle 777564911.

III.

Provozní doba je od pondělí do pátku vždy od 9:00 do 17:00.

IV.

Provozovna poskytuje služby v oblasti pronájmu motorových vozidel.

V.

Smlouva o nájmu dopravního prostředku může být uzavřena se zájemcem, fyzickou i právnickou

osobou, za splnění níže uvedených podmínek.

VI.

A) Motocykl: Zájemce, fyzická osoba, musí být držitelem řidičského

oprávnění skupiny A2 nebo vyšší. Zájemce také musí být plně zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel.

B) Vozík: Zájemce, fyzická osoba, musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B. Zájemce také musí být plně zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel. 

VII.

Zájemce, fyzická osoba, musí k uzavření smlouvy předložit platný doklad totožnosti a platný řidičský průkaz.

VIII.

Zájemce, který není fyzickou osobou, musí osvědčit, že osoba, která má být řidičem vozidla splňuje

podmínky stanovené čl. VI tohoto provozního řádu.

IX.

Zájemce, který není fyzickou osobou, musí k uzavření smlouvy předložit výpis z obchodního rejstříku

nebo živnostenský list, dále doklad totožnosti a řidičský průkaz osoby, která má být řidičem vozidla.

X.

Doba nájmu je sjednávána na dobu určitou, vždy však nejméně na 24 hodin.

XI.

Nájemné dopravního prostředku a jeho příslušenství se stanovuje dle tabulky výše.

V případě individuálně sjednané doby nájmu bude vždy nájemné věci a příslušenství sjednáno

v individuální výši.

Pohonné hmoty (u motocyklu) nejsou zahrnuty v nájemném za dopravní prostředek.

Zájemce je před uzavřením smlouvy povinen složit vratnou kauci ve výši A) Motocykl: 5.000 Kč. B)Vozík: 2.000 Kč

XII.

Předmět nájmu bude vždy předán řádně, ve stavu způsobilém k užívání, což zahrnuje i platné

pojištění odpovědnosti provozu dopravního prostředku a předání dokladů nezbytných k užívání věci.

Předmět nájmu bude vždy předán řádně, ve stavu způsobilém k užívání, což zahrnuje i platné pojištění odpovědnosti provozu dopravního prostředku a předání dokladů nezbytných k užívání věci.